๒ พ.ย. ๒๕๕๒

ขุดงานเก่ามา ถูๆๆๆ

นั่งว่างๆ ก็เลย ลอง ระบายสี ใน ซีบรัสดู งับ ยังไม่ เรียบ ร้อยไวรอว่างๆๆ ค่อยระบาย ต่อ
ตัว นี้ ยัง เหลือ ผม ที่ยังไม่ได้ ถูๆๆๆ งับๆๆ ก่าจะได้ รี เครื่องไ ปหลาย รอบ งับ เครื่อง เน่าไม่มีความคิดเห็น: