๒๓ มี.ค. ๒๕๕๒

หัว มัง กือ

พอ ใส่เทคเจอร์ ดุเหมือน มันจะ ผอม ลงเลยๆๆ แฮะๆๆ พอเสร็จออกมา กลาย เปง แนว เกม สะ งั้น ไว้ เดียว ต้อง ลอง เทค เจอ แบบ ของ จริง มั่งงับ


เพิ่ง จะ เคย จับ ซีบรัท งับ ลอง ถูๆๆ ไถๆๆๆๆ ดู เริ่ม จะ มัน มือ สรุป คือ โปรแกรม นี้ ไม่ได้ ยากอย่างที่คิดไว้ แค่ มี จิตนาการนิดหน่อย กะ ปั้น ออก มาได้ แล้ว งับ ( แต่ ผมยังต้อง ฝึกอีก เยอะ เลย )