๑ มี.ค. ๒๕๕๓

เจ้ บิ้กเรนเดอร์ + เปลี่ยน ทรงผม สะ ใหม่ เอาผมของโมเดลเด่ามาโมใหม่งับ

เป็นงาน low -poly งับ ประมาณ หมื่น กว่าๆๆ