๘ ก.ย. ๒๕๕๒

โม " biton "ขุด โมเดล เก่าๆๆๆ มา ถูๆๆ ใหม่ ๆๆๆ เฮอะๆๆ

๓ ก.ย. ๒๕๕๒

"arcasia" เอาโมเดลเก่า มาโมใหม่
เป็นโมเดล เมื่อ ปี 2 ปี ที่แล้ว งับเลย ลอง เอา มาเปลี่ยน หัว ปั้นหน้า ใหม่ แล้ว เอาไป ถูๆๆ ใน ซี บรัส ดู งับ เสีย ดาย