๒ ก.ค. ๒๕๕๓

๑ มี.ค. ๒๕๕๓

เจ้ บิ้กเรนเดอร์ + เปลี่ยน ทรงผม สะ ใหม่ เอาผมของโมเดลเด่ามาโมใหม่งับ

เป็นงาน low -poly งับ ประมาณ หมื่น กว่าๆๆ

๕ ม.ค. ๒๕๕๓

Demon Valcanoตัวนี้ เป็น low-poly ประมาณ หมื่น นิดๆ งับ ยังไม่ เสร็จ สมบูรณ์ งับ ว่าจะ เอาไป ทำ ต่อ ให้ จบเลย ( อีกตัวข้างหลัง+อาวุธ )