๕ ม.ค. ๒๕๕๓

Demon Valcanoตัวนี้ เป็น low-poly ประมาณ หมื่น นิดๆ งับ ยังไม่ เสร็จ สมบูรณ์ งับ ว่าจะ เอาไป ทำ ต่อ ให้ จบเลย ( อีกตัวข้างหลัง+อาวุธ )