๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒

Sketch งาน มอนสเตอร์ งับ


ตัว นี้ เปง 2 in 1 มี 2 ร่าง ใน ตัว เดียว เอา ร่างแรกไปดุก่อน กะ ลัง Sketch ร่างที่ 2 ยุ งับ ตอนนี้


นี้เปง แบบ human งาน ที่ออฟฟิต งับสรปๆๆ ตอน ทำ โมเดล เอา ทุกตัวมารวมกันสะงั้น